Globalno izvješće UN-a o školskom i vršnjačkom nasilju

Globalno izvješće UN-a o školskom i vršnjačkom nasilju

1 min read
0 Comments

Globalno izvješće UN-a o školskom i vršnjačkom nasilju Izvješće UNESCO-a usredotočeno je na nasilje i maltretiranje u formalnim obrazovnim uvjetima, s naglaskom na nasilju među učenicima, te na radnje koje obrazovni sektor i škole mogu poduzeti kako bi spriječili problem i odgovorili na njega. Cilj mu je: Objasniti prirodu, opseg i utjecaj školskog nasilja, objedinjujući postojeće podatke iz ključnih izvješća i literature. Sintetizirati dostupne dokaze o učinkovitim odgovorima, ističući postojeće inicijative i akcije te primjere dobre politike i prakse. Dati smjernice o prioritetnim akcijama. Ovo izvješće predstavljeno je na Međunarodnom simpoziju o nasilju i vršnjačkom nasilju održanom u Seulu, Republika Koreja, u siječnju 2017. godine. Izvješće se temelji na iskustvima UNESCO-a, Instituta za prevenciju nasilja u školama Sveučilištu Ewha Womans i ostalih institucija u radu s nasiljem u školama i vršnjačkim nasiljem, uključujući rodno uvjetovano nasilje i nasilje na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Read More  
IZA BROJEVA: ZAUSTAVLJANJE ŠKOLSKOG I VRŠNJAČKOG NASILJA

IZA BROJEVA: ZAUSTAVLJANJE ŠKOLSKOG I VRŠNJAČKOG NASILJA

1 min read
0 Comments

IZA BROJEVA: ZAUSTAVLJANJE ŠKOLSKOG I VRŠNJAČKOG NASILJA U ovoj publikaciji Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) prikazuje se ažurirani i sveobuhvatni pregled globalne i regionalne rasprostranjenosti i trendova vezanih uz školsko nasilje te se opisuje narav i utjecaj školskog i vršnjačkog nasilja. Preispituju se nacionalni odgovori, s naglaskom na zemlje koje su se suočile s pozitivnim trendovima rasprostranjenosti te se utvrđuju čimbenici kojima se pridonosi učinkovitom odgovoru na školsko i vršnjačko nasilje. Objavila: Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) Godina: 2019. Dostupni jezici: EN, FR, IT

Read More