Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama 2020.-2024.

Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama 2020.-2024.

1 min read
0 Comments

Vlada je usvojila petogodišnji Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama koji definira aktivnosti koje će zajedničkim djelovanjem nadležnih državnih tijela, škola i nevladinih organizacija pridonijeti najboljoj mogućoj zaštiti dionika odgojno-obrazovnoga sustava od nasilja.

Read More