1 min read
Globalno izvješće UN-a o školskom i vršnjačkom nasilju

Globalno izvješće UN-a o školskom i vršnjačkom nasilju 

Izvješće UNESCO-a usredotočeno je na nasilje i maltretiranje u formalnim obrazovnim uvjetima, s naglaskom na nasilju među učenicima, te na radnje koje obrazovni sektor i škole mogu poduzeti kako bi spriječili problem i odgovorili na njega. Cilj mu je: 

  • Objasniti prirodu, opseg i utjecaj školskog nasilja, objedinjujući postojeće podatke iz ključnih izvješća i literature.
  • Sintetizirati dostupne dokaze o učinkovitim odgovorima, ističući postojeće inicijative i akcije te primjere dobre politike i prakse.
  • Dati smjernice o prioritetnim akcijama.

Ovo izvješće predstavljeno je na Međunarodnom simpoziju o nasilju i vršnjačkom nasilju održanom u Seulu, Republika Koreja, u siječnju 2017. godine. Izvješće se temelji na iskustvima UNESCO-a, Instituta za prevenciju nasilja u školama Sveučilištu Ewha Womans i ostalih institucija u radu s nasiljem u školama i vršnjačkim nasiljem, uključujući rodno uvjetovano nasilje i nasilje na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Comments
* The email will not be published on the website.